GDPRpolicy

Senast uppdaterad 231116

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan arkiveras på vår lokala server där endast ledningsgruppen har tillgång till dina handlingar. Vi raderar ditt mail så snart handlingarna är sparade på servern.

 Vi behandlar följande personuppgifter:
 Namn och personnummer
 Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
 CV
 Personligt brev
 Övriga bifogade filer (tex betyg och arbetsintyg)
 Anteckningar från en eventuell intervju


Personuppgiftsansvarig

numbers by lönnmo AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din jobb/praktikansökan.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ledningsgruppen som består av tre personer. Om du går vidare till intervju kommer eventuellt en intervjukonsult få del av dina uppgifter.
Du bör vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella anställningen.
 
Hur länge sparas personuppgifterna?
Ansökningar som inte leder till en anställning eller praktik, gallras bort löpande, men minst en gång om året.
 
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter.